Telias riskkapitalbolag en av finansiärerna i eWork

Telias riskkapitalbolag, Telia Business Innovation AB går in som 20-procentig ägare i eWork. eWork introducerar ett helt nytt arbetssätt: eWorking. eWork är en marknadsplats för kompetensprojekt där konsulter och uppdragsgivare genom en global Internetbaserad matchningstjänst snabbt och effektivt kan hitta varandra.
- Telia Business Innovation AB investerar i unga onoterade bolag och affärsidéer inom IT/infocom. Meningen är, dels att skapa avkastning på investerat kapital och dels att skapa nya affärer. eWorks affärsidé var mycket intressant för oss, säger Magnus Holm, ansvarig för investeringen på Telia Business Innovation AB. eWork startade i USA i april 1999, och har idag mer än 150 000 användare. Den svenska marknaden växer och mer än 10 000 uppdragsgivare och konsulter förväntas registrera sig inom det närmaste året. - En fast anställning och en fast arbetsplats är inte längre det enda sättet att arbeta på. e-Working har blivit ett nytt begrepp. På arbetsmarknaden är flexibilitet och snabbhet ledord, säger Magnus Berglind, VD eWork Scandinavia AB.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se