Bredare marknad målet för nybildade Relacom

Nystartade Teliaföretaget Relacom AB är på väg mot en ny, bredare marknad med kunder även utanför Telia. Det är Telia FöretagsService som ombildas till aktiebolag samtidigt som företaget byter namn och erbjuder service till den samlade it- och telekommarknaden.
- Tack vare namnbytet får vi en tydligare identitet. Det blir enklare för oss att göra affärer med hela marknaden, säger Relacoms VD Gunilla Oredsson. Vår slagkraft ökar också när vi nu samlat både IT- och teletekniker i ett och samma bolag. Några av Relacoms konkurrensfördelar är de många redan etablerade kundkontakterna samt den geografiska spridningen. Företaget har tekniker på närmare 200 orter i Sverige. - För vår del innebär det här att vi får möjlighet att göra fler lokala affärer på en växande marknad som dessutom blir bredare, säger Relacoms vd Gunilla Oredsson. Service på IT- och telekommunikationsprodukter kommer att bli avgörande för många företag då tekniken blir alltmer komplicerad. Och det innebär att många företag inte vill ägna kraft åt att sköta sina system på egen hand. - När IT och telefonisystemen migrerar så kommer marknaden för service på dessa produkter att explodera, säger hon. Relacom AB ingår i Enterprise-gruppen i Teliakoncernen. Telia har uttalat sin avsikt att söka ägarbreddning eller att sälja gruppens bolag. Relacom (som tidigare hette Telia FöretagsService) finns på 200 orter i Sverige och har över 1000 medarbetare. Tack vare dem är Relacom ett av Sveriges ledande serviceföretag på IT- och telekommunikation. Besök oss gärna på www.relacom.se.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se