Länsrätten beviljar inte inhibition av UMTS-beslutet

Länsrätten har idag lämnat besked om att inte bevilja inhibition av Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut om UMTS-licenser.
Länsrättens besked om att ej bevilja inhibition är ett delbeslut som gäller tillsvidare fram till dess att den slutliga prövningen är klar. Telia respekterar Länsrättens skäl och avser inte att överklaga beslutet. Rättens beslut att inte bevilja inhibition beror på att överklagandet kommer att avgöras så snabbt att det i nuläget inte finns förutsättningar att bevilja inhibition. Länsrätten påpekar att UMTS-beslutet inte vunnit laga kraft och att operatörerna nu därför enbart kan bygga nät på egen risk till dess frågan är slutligt avgjord. Länsrätten tar i sitt beslut inte ställning till sannolikheten för att det överklagade beslutet slutligen skall ändras. Beslutet ger således ingen vägledning för den fortsatta utgången. Telia ser nu med tillförsikt på den fortsatta rättsprocessen

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se