NetCom ASA och Schibsted Telecom i strategiskt samarbete

NetCom ASA och Schibsted Telecom har ingått ett strategiskt samarbetsavtal om utveckling och lansering av innehållstjänster riktat mot den mobila marknaden i Norge.
NetComs målsättning är att vara ledande på leveranser av mobila tjänster genom sina internetportaler och ungdomsportalen mother.no. Avsikten med avtalet är att öka utbudet av spännande tjänster som blir tillgängliga via dessa portaler. Avtalet omfattar också utveckling av mobila tjänster med tanke på de nya mobila teknologierna GPRS och UMTS som kommer inom den närmaste framtiden. - Det är ett spännande avtal för oss eftersom det tillför oss en partner med hög kompetensnivå vad gäller innehåll och innehållstjänster med fokus på utveckling av mobila tjänster. När Schibsted också bl a är en av landets starkaste innehållsleverantörer och varumärken i form av ägare som VG och Aftenposten bör detta ge våra kunder en rad nya och unika tjänster, säger Sondre Aarrestad, internetdirektör i NetCom ASA. - Ett samarbete med NetCom är helt i linje med vår strategi. Vår målsättning är att hitta några få partners som vi kan samarbeta med för att utveckla och distribuera nya mobila tjänster, Alliansern med NetCom är därför viktig för oss, säger Per Håkon Fasting, direktör Schibsted Telecom. Målsättningen är att ha de första tjänsterna på marknaden under första kvartalet 2001. NetCom ASA är ett av Telia AB helägt dotterbolag. Bolaget omsatte 2,5 miljarder NOK under 1999 och har 580 anställda.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se