Stora formella fel

Stora formella fel vid behandlingen av Telias licensansökan
-Jag anser det vara synnerligen anmärkningsvärt att PTS som myndighet bortsett från portalparagrafen i telelagen när man delat ut UMTS-licenserna. Lagen säger att enskilda ska få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Men det är sannerligen ingen lag som PTS tagit hänsyn till. Hade PTS gjort det, hade Telia utan vidare fått en licens. Nu riskerar kunderna att få betala onödigt höga avgifter. Det säger Marianne Nivert, koncernchef och vd för Telia i en kommentar till den överklagan som Telias styrelse fattade beslut om. Telia pekar i sitt överklagande på allvarliga rent formella fel som PTS gjort sig skyldigt till vid handläggandet av ärendet, men också på tekniska felräkningar från myndighetens sida. I sin överklagan konstaterar Telia att PTS inte heller har följt sina egna föreskrifter. Bland annat har PTS inte gjort någon som helst affärsmässig bedömning av ansökningarna, och därtill helt struntat i portalparagrafen i telelagen som säger att : "Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällekonomiska kostnad". Telia anser att PTS i strid mot lagen delat ut licenser som om det vore fråga om offentlig upphandling och inte tillståndsgivning enligt telelagen. -Det är också allvarligt att PTS inte följt sin undersöknings- och kommunikationsskyldighet. Det hade undanröjt en mängd frågetecken, konstaterar Marianne Nivert. I den kritiken ligger bland annat det faktum att PTS anlitat externa konsulter för prövningen av ansökningarna och att dessa tillfört ärendet väsentliga uppgifter, vilka PTS i strid med förvaltningslagen inte kommunicerat med Telia. De externa konsulterna har också ställt relevanta frågor angående Telias ansökan, frågor som PTS inte vidareförmedlat till Telia. Hade Telia fått ta del av dessa uppgifter och fått besvara dessa frågor hade Telia rimligtvis tilldelats en licens. Telia kräver att länsrätten beslutar om inhibition av PTS beslut, dvs en frysning av beslutet tills länsrätten behandlat Telias överklagan, som lämnas in på måndag.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se