Strålfors tar över utskicket av teleräkningarna

Telia har beslutat att överlåta sin utdataverksamhet till Strålfors den 1 februari. Strålfors kommer därmed att svara för utskrift och distribution av räkningar och marknadsbudskap för Teliakoncernens olika affärsområden. Det är ett led i Teliakoncernens strävan att fokusera på kärnverksamheten.
Samarbets- och leveransavtalet gäller tre år med option på förlängning. Inledningsvis bedrivs verksamheten i Telias lokaler men redan till sommaren flyttas den till Strålfors anläggning i Nacka Strand utanför Stockholm. Sedan tidigare har In Good Company AB, Telia Kompetens, Svefo AB, Combinator AB, Telia Academy AB, Telia Contracting, Smålandsbörsen Data AB, Telia System o Service A/S, Altitun, Starman Kabeltelevisioone AS och Eniro AB avyttrats eller fått ett breddat ägande.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se