Telia återkallar nätterminal till ISDN

Telia har med omedelbar verkan stoppat leveranserna av vissa av de nätterminaler som tillverkas av Siemens och som används till Telia Duocom och Telia ISDN Duo. Detta sker efter att tillverkaren meddelat att en till två procent av de nätterminaler som tillverkades under veckorna 35 till 52 år 2000 kan innehålla ett fel som gör terminalen strömförande.
De terminaler som kan vara felaktiga är levererade till Telias kunder under december 2000 och januari 2001 och är märkta enligt följande: På terminalens framsida finns Telias gamla logotype samt beteckningen Telia Ntab. På terminalens baksida finns en lapp med följande serienummer: MAN.DATE: KW 00/35
till och med serien
MAN.DATE: KW 00/52 Tillverkaren Siemens namn finns på terminalens baksida. Nätterminalens elkontakt i väggen måste alltid lossas innan kontroll görs. Observera: Lossa INTE elsladden som går in i nätterminalen eftersom det är där felet kan finnas! Förutom omedelbart leveransstopp har en inventering startats för att få fram till vilka kunder felaktiga nätterminaler levererats. Inventeringen skall sedan mynna ut i en utbytesplan. Berörda kunder kommer att kontaktas av Telia för utbyte av terminalen. Troligen rör det sig om totalt cirka 1 500 kunder varav en - två procent kan ha fått en felaktig produkt. Nätterminalens uppgift är att omvandla digitala signaler till analoga och vice versa och kopplas in i kundens digitala ISDN-huvudjack. Nätterminalen kan användas utan elström men fungerar då endast med en vanlig, analog telefon inkopplad.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se