Telia höjer priset på telefonabonnemang

Telia kostnadsanpassar abonnemangspriset för fast telefoni och den 1 mars 2001 höjs därför priset på telefonabonnemang för privatpersoner med 20 kronor per månad. Priset blir därmed 125 kronor per månad (inklusive moms).
För Telias del har ett pristak, som infördes av regeringen den 1 juli 1997, gjort att företaget inte haft full frihet att sätta alla slutkundspriser. Detta har lett till en snedfördelning mellan det fasta abonnemangspriset å ena sidan och de rörliga trafikavgifterna å den andra. Trafikintäkterna har därmed, till viss del, subventionerat abonnemangskostnaderna. Pristaket, som upphörde den 31 december 2000, omfattade priserna för ny huvudledning, flyttning av huvudledning, överlåtelse av huvudledning och abonnemang för huvudledning. Det är endast priset för abonnemang som nu ändras. Förutom privatkunder berörs föreningsabonnemang, abonnemang i fritidshus och ungdomsabonnemang av höjningen. Telias abonnemang för ISDN (Telia Duocom) och företag berörs inte av höjningen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se