Telia lovar lägre priser med ny GSM 900-licens i Danmark

Telia tilldelades idag en av två nya GSM 900-licenser i Danmark. Det här betyder att Telia ytterligare stärker sin position som Nordens ledande mobiloperatör.
-Tilldelningen av GSM 900-licensen betyder att Telia nu står starkare rustat för utbyggnaden av sitt landstäckande mobilnät, som enligt planerna ska vara färdigt år 2002. GSM 900-licensen i Danmark är ett viktigt bidrag till utvecklingen av Telias strategi som Nordens ledande mobiloperatör, säger Kenneth Karlberg, vd för Telias affärsområde Mobile och vice koncernchef. Telia kommer som enda operatör att vara landstäckande i Danmark, Sverige och Norge år 2002 och det kommer att stärka koncernens möjligheter markant när det gäller utvecklingen och användandet av UMTS-tekniken till gagn för de nordiska kunderna. Den nya GSM 900-licensen betyder samtidigt att ramarna för Telias framtida produktutveckling kommer att bli mer flexibel. Med både en GSM 900-licens och en GSM 1800-licens kommer Telia kunna erbjuda de danska kunderna landstäckande tjänster. Det betyder också att det blir möjligt för de danska kunderna att ringa billigare eftersom Telia då inte är beroende av att köpa in sig på andra operatöres nät, sk roaming. -Med den ökade konkurrensen får vi lika konkurrens på marknaden. Det är nu upp till Telia att utnyttja möjligheterna. Licensen ger oss en mängd handlingsalternativ och det passar bra in i Telias strategi om att utveckla och lansera nya produkter, säger Poul Erik Olsen, chef för Telia Mobile i Danmark. Telia kommer som ett led i sin strategi också från 1 juli i år erbjuda de danska mobilkunderna att byta operatör utan att byta telefonnummer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se