Telia ochNetCom bygger ett gemensamt UMTS-nät

Telia AB och dess helägda dotterbolag Telia Mobile AB har tecknat en principöverenskommelse med NetCom AB och dess helägda dotterbolag Tele2 AB om att bilda ett gemensamt bolag, ägt till 50 procent vardera, för att bygga och driva nätet för nästa generations mobiltelefoni UMT (Universal Mobile Telecommunications System. Överenskommelsen leder till att Telia och Tele2 får lika tillgång till den licens Tele2 tilldelats. Det nyskapade nätbolaget syftar till att skapa ett heltäckande svenskt UMTS-nät. På marknaden kommer Telia och Tele2 som tidigare fortsätta att konkurrera med varandra om mobilkunderna med sina respektive tjänsteutbud.
- Genom att skapa ett gemensamt UMTS-nät uppnås snabbare lönsamhet på den nya infrastrukturen. Det betyder att svenska mobilkunder kommer kunna använda respektive parts framtida tjänster till lägre priser, och Sverige kan fortsätta att vara världsledande i telekom, säger Telias vd och koncernchef Marianne Nivert och NetComs vd och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer i ett gemensamt uttalande. Telia var en av de sökande som inte tilldelades en UMTS-licens av Post- och Telestyrelsen, PTS, den 16:e december. Sedan beslutet tillkännagavs för tre veckor sen har Telia utvärderat olika handlingsalternativ. Där föll valet till slut på samarbete med NetCom och Tele2. - Telias stora attraktionskraft ligger i vår starka infrastruktur och tydliga närvaro på den svenska marknaden vilket naturligtvis varit av värde i förhandlingarna. På marknadssidan kommer vi fortsätta konkurrera om kunderna, precis som tidigare, säger Marianne Nivert. Parterna avser att pröva möjligheterna att etablera ett motsvarande samarbete i Norge. Det slutliga avtalet ska godkännas av konkurrensmyndigheter och PTS. Principöverenskommelsen gäller oavsett utgången av Telias överklagan hos länsrätten.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se