Telia säljer Combinator IT AB

Telia avyttrar idag Combinator IT AB till ProAct Datasystem AB, ett svenskt dotterbolag till ProAct IT Group. Combinator är ett konsultföretag som bedriver projektledning och teknisk integration inom distribuerade IT-miljöer såsom Unix och Windows/NT.
ProAct Datasystem AB övertar Combinators ramavtal med Telia IT-Service AB för köp av konsulttjänster. Inom ramen för detta avtal finns ett volymåtagande motsvarande ca tio manår under den tvååriga avtalsperioden. Ramavtalet omfattar främst tjänster inom teknisk integration och projektledning inom distribuerade IT-miljöer såsom Unix och Windows/NT. Combinator är baserat i Stockholm och har drygt tjugo anställda. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2001.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se