Telias överklagande inlämnat

Telia lämnade på måndagen in sin skriftliga överklagan av Post- och Telestyrelsens beslut att inte ge Telia en av de fyra UMTS-tillstånden.
Telia yrkar att länsrätten ska undanröja PTS beslut samt att rätten antingen ger Telia ett UMTS-tillstånd direkt eller beordrar PTS att ta upp ärendet på nytt. Telia anser vidare att länsrätten ska inhibera beslutet - det vill säga se till att PTS beslut inte får börja verkställas under den tid rätten behöver för att gå igenom överklagan och fatta sitt beslut. Telias inlaga till länsrätten omfattar 35 sidor och kan hämtas som pdf-fil här nedan.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se