Kapitalvinsten från försäljningen av Orbiantgruppen uppgår till ca 500 MSEK

I samband med försäljningen av Orbiantgruppen till Flextronics, som redovisats tidigare idag i en pressrelease, uppstår en kapitalvinst som beräknas uppgå till ca 500 MSEK.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se