Neterna utför service och installation av Internetaccess åt Ventelo

Telekomföretaget Global TeleSystems (Sverige) AB, under namnändring till Ventelo Sverige AB, ger nätserviceföretaget Neterna AB helhetsansvaret för att underhålla och installera företagets kundplacerade utrustningar, så kallade routrar.
- För våra kunder innebär detta att leveranstiden av vår Internetaccess förkortas med uppåt en vecka, säger Mats Sandvik, vd på Ventelo. Tidigare har olika leverantörer ansvarat för installation och service. Med Neterna får vi effektivare rutiner för bland annat routerinstallation, vilket kommer våra kunder till godo. Ventelo, tidigare GTS Business Services, utvecklar, marknadsför och säljer integrerade lösningar för röst- och datatjänster. Nyligen genomfördes namnbytet, men även nya strategier och nytt fokus för hela verksamheten har arbetats fram, varav partnerskap med flera av de allra främsta tjänsteleverantörerna är en viktig del av den nya strategin. Ventelo har över 20 000 företag som kunder i Sverige. - Vi har goda erfarenheter av Neterna och deras tjänster, fortsätter Mats Sandvik. Dessutom är det viktigt för oss att Neterna är landsomfattande, eftersom våra kunder finns över hela Sverige. Det är också en fördel att Neterna, precis som vi, har verksamhet i andra europeiska länder. Det gör att vi kan använda oss av en leverantör i flera länder, vilket är kostnadseffektivt och förenklar både för oss och för kunden. - Genom avtalet etablerar sig Neterna som Ventelos samarbetspartner i Sverige inom installation och underhåll, säger Per Murander, vd på Neterna AB. Nu tar vi ännu mer mark på installationsområdet med våra avancerade installationstjänster. Det känns roligt att återigen få samarbeta med Ventelo som är en stark aktör på den europeiska marknaden, en marknad som vi också håller på att ta marknadsandelar på. Avtalet mellan Ventelo och Neterna avser installation och service av utrustning i Sverige och träder i kraft i oktober. Neterna AB är störst på nätservice i Sverige inom tele- och datakommunikation. Med en komplett portfölj av tjänster för design, installation, drift, underhåll och övervakning erbjuder Neterna nätägare, operatörer och leverantörer inom tele- och datakommunikation trygghet i deras kommunikationslösningar. Neterna har 2430 medarbetare representerade på 255 orter i Sverige och på större orter i norra Europa, med filialer i Dublin och från april även i Köpenhamn. Företaget omsätter 2 miljarder kronor om året. Neterna AB är ett av Telia AB helägt dotterbolag.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se