Skanova levererar nätkapacitet till 3G-nät

Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet- och bredbandstjänster, har nu tecknat avtal om leverans av nätkapacitet till 3G Infrastructure Services AB (3GIS) planerade UMTS-nät. Företaget ägs till lika delar av mobiloperatörerna Hi3G och Europolitan Vodafone.
Det nu ingångna avtalet är det första avseende nationellt, täckande infrastruktur för UMTS i Sverige. Arbetet med att bygga upp och etablera det nya UMTS-nätet inleds under oktober månad. Det beräknas vara klart vid slutet av 2002 och kommer då att ha en täckningsgrad
motsvarande 70% av Sveriges befolkning. "Vår uppgift är att driva och bygga en infrastruktur för UMTS. Det är ett stort och komplicerat projekt, som gör att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Vi anser, att Skanova har den kompetens och erfarenhet, som krävs, när det gäller att leverera nätkapacitet," säger Jan Edhäll, vd för 3G Infrastructure Services AB. Skanova-chefen Lars-Gunnar Johansson kommenterar överenskommelsen med: "Vi ser avtalet med 3GIS som en betydelsefull framgång och bekräftelse på att vårt erbjudande har varit konkurrenskraftigt, eftersom vi uppenbarligen har varit fler om budet". Fakta om Skanova: Driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet-, och bredbandstjänster och ingår i Teliakoncernen . Företaget säljer allt från oförädlade produkter (plats i kabeltrummor, svartfiber etc) till förädlade produkter färdiga att använda (telefoni, Internet etc.) Kunder är teleoperatörer och service providers. Med teleoperatör avses aktörer på den svenska marknaden, som själva hanterar och driver nät samt nätlösningar. Service providers är aktörer, som inte har eller vill ha egna nät eller egen tjänsteproduktion, men vill marknadsföra sig till sin kund via det egna varumärket. Skanova har 2 700 medarbetare på 30-talet platser och verksamheten omsatte 21,8 miljarder kronor år 2000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se