Skanova tecknar de första avtalen om leverans av IP-telefoni till Malå och Västerås

IP-telefoni via bredbandsnätet är ett nytt steg i utvecklingen av bredbandsteknikens möjligheter för framtiden. Neijda Communications är första operatör på bredbandsmarknaden att teckna avtal om IP-telefoni med Skanova, som driver Sveriges största IP-nät. Överenskommelsen ger operatörens kunder möjlighet att under hösten komplettera sin bredbandsanslutning med IP-telefoni till fast månadskostnad.
IP-telefonin är i dagsläget ett komplement till den traditionella telefonen och inte en ersättning för den. Man ringer via bredbandsnätet och ljudet packas ihop i bitar till många små "samtalspaket", som förmedlas genom datanätet. Principen är den samma som för e-post, som styrs av datorernas språkregler, Internet Protocol. För att kunna använda den nya tekniken med en vanlig telefonapparat krävs att en liten box, en terminal-adapter, kopplas in mellan bredbandsuttaget och telefonen. IP-telefonen ger en extra telefonlinje med ett särskilt telefonnummer in i bostaden. Den är också ledig för samtal, då någon i familjen pratar i den ordinarie telefonen, vilket är till fördel för t ex tonårsföräldrar med "pratglada" barn. Med IP-telefoni gäller som regel lägre pris för att ringa än för vanlig telefoni, som bygger på ett fast abonnemang och en rörlig samtalsavgift. IP-telefonin har en fast månadsavgift, som inkluderar både abonnemang och trafikavgifter för nationella samtal. För mobilsamtal gäller rörliga avgifter. Överenskommelsen ger idag 1200 bredbandskunder i Västerås och ytterligare 2500 i Malå i Neijdas bredbandsnät möjlighet att välja IP-telefoni under hösten 2001 eller våren 2002. Fakta om Skanova
Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet- och bredbandstjänster, är ett fristående nätgrossistbolag inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Vår målsättning är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2700 medarbetare och omsätter 21,8 miljarder kronor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se