Telia avyttrar Telia Internet Incorporated

Telia har idag sålt Telia Internet Incorporated (TII). Bolagets verksamhet i USA vänder sig till företag och Internet Service Providers på den amerikanska marknaden. TII säljs till Internet Service Providern Aleron som har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
Försäljningen av TII genererar en kapitalförlust under tredje kvartalet som ingår i den beräknade engångsreservation på 800 MSEK som tidigare offentliggjorts. Reservationen avses täcka Telias kostnader när TII och andra verksamheter utanför kärnverksamheten avyttras. Inför försäljningen av TII har företaget förts över från affärsområde Telia International Carrier till Telia Equity. Försäljningen av TII påverkar inte Telia International Carrier´s USA-strategi.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se