Telia förser TPSA med Internationell IP Transit

Telia International Carrier har valts av TPSA, Polens största Internet leverantör, att förse den Polska marknaden med Internationell IP Transit. Genom avtalet blir Telia International Carrier Polens största leverantör av Internationell IP transit.
I konkurrens med över 20 operatörer, vann Telia International Carrier kontraktet som kommer att förse den polska marknaden med 600 Mb/s under en ettårs period. TPSA har möjlighet att uppgradera till 2,5 Gb/s. Med 38 miljoner invånare är den polska telekommarknaden Central- och Östeuropas största. Idag har över sex miljoner invånare Internetuppkoppling och antalet nya abonnenter ökar med 120.000 per månad. - Att utveckla Internet är en av TPSA's viktigaste mål. En av våra tyngsta investeringar är att öka kapaciteten i våra internationella linjer och därigenom garantera en hög kvalitet. Genom samarbetet med Telia International Carrier kan vi möta den ökande efterfrågan från vår marknad, säger Pawel Rzepka, Styrelseordförande TPSA. - Internetanvändarna i Polen förväntar en allt högre kvalitetsnivå, något som vi också har levererat. Vi är stolta över att Polens största Internetleverantör har valt Telia International Carrier, säger Erik Heilborn, VD Telia international Carrier.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se