Telia genomför inte abonnemangsprishöjning

Telia har tidigare i höst aviserat en höjning av abonnemangspriset för fast telefoni. Denna prisändring genomförs inte. Skälet är att Post- och telestyrelsen (PTS) vill genomföra en konsultation med branschens aktörer kring övergången till en ny kalkylmodell för abonnemangspriser. Telia beräknar att en sådan konsultation kan vara avslutad i mitten av 2002. Telias beräkningar, som ligger till grund för de aviserade prishöjningarna, baseras på en kalkylmodell som ligger i linje med EU-kommissionens rekommendationer. Denna metod har inte tidigare tillämpats av teleoperatörer i Sverige. PTS vill därför att branschens aktörer ska diskutera övergången till den nya kalkylmodellen innan en enskild aktör använder den. Telias behov att höja priserna för de fasta abonnemangen kvarstår. Detta för att kunna genomföra de investeringar och det underhåll som är nödvändigt för att tillförsäkra kunderna i hela landet en fortsatt hög kvalitet. - Det är viktigt att branschen får enkla, klara och förutsägbara spelregler för att vi ska kunna driva verksamheten på affärsmässiga grunder. Telia kommer att bidra aktivt till en effektiv och skyndsam konsultationsprocess. Det är väsentligt för utvecklingen av telekommarknaden att vi får en metod som befrämjar framtida investeringar för att kunna upprätthålla goda telekommunikationer i landet, säger Telias VD och koncernchef Marianne Nivert. De kunder som fått en räkning på det högre beloppet kommer att kompenseras på nästa teleräkning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se