Majoritetsägare i Scandinavia Online AB inleder gemensam process för försäljning av sina aktier

Telia, Schibsted och Telenor har undertecknat ett Letter of Intent om en gemensam process för försäljning av sina aktier i Scandinavia Online AB.
De tre ägarna kontrollerar idag 76 procent av aktiekapitalet i Scandinavia Online AB. De tre majoritetsägarna har funnit att branschens strukturförändringar, med ökat behov av industriellt fokus för att uppnå stordriftsfördelar, leder till att Scandinavia Online AB har en större möjlighet till värdeökning med en industriell ägare som bättre kan utnyttja Scandinavia Online AB:s unika nordiska marknadsposition. Beslutet påverkar inte de tre ägarnas övriga enskilda verksamheter. De tre majoritetsägarna har gemensamt engagerat ABG Sundal Collier som rådgivare i försäljningsprocessen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se