Neterna får miljardorder på drift och underhåll av nät

Nyligen har totalt sex nya drift- och underhållsavtal slutits mellan Neterna och Skanova. Avtalen gäller för de tre kommande åren och beräknas uppgå till ett värde av tre miljarder kronor.
Enligt dessa avtal tar nätserviceföretaget Neterna helhetsansvaret för drift och underhåll av nätgrossisten Skanovas rikstäckande tele- och datanät, samtliga transmissions- och switchingnoder, fiberkablar, kopparkablar och radiolänknät. Nätgrossisten Skanova driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, Internet- och bredbandstjänster. Överenskommelsen mellan Neterna och Skanova har träffats enligt principen om fast pris. Detta innebär att Neternas vinst som leverantör ökar ju färre fel som uppstår och måste avhjälpas. För Skanova är detta ett sätt att effektivisera samarbetet med Neterna och förmå alla att sträva mot samma långsiktiga förbättringsmål, vilket ger en positiv kostnadsutveckling för alla parter. - Vi har goda relationer med Skanova och vi ser de nya avtalen som en fördjupning av vårt samarbete och vi är mycket nöjda med denna affär, säger Per Murander, vd på Neterna. Det fasta priset kommer att ytterligare höja kvalitets- och kostnads medvetandet i vår organisation vilket gynnar båda parterna. Neterna får nu uppdraget att driva och underhålla Skanovas tele- och datanät över hela landet. Lokala samverkansgrupper kommer att bildas med representanter från Skanova och Neterna i syfte att fördela och styra insatserna för felförebyggande åtgärder. Utöver detta kommer ett partsammansatt team att arbeta med förbättringar av hela processen. - Den här typen av samarbete ligger helt i linje med vår filosofi, säger Bo Fridén, produktionsdirektör på Skanova. Vi arbetar tätt ihop med duktiga leverantörer och entreprenörer. Det är bra för oss och det för oss framåt. Framför allt är det bra för våra kunder. Neterna AB är störst på nätservice i Sverige inom tele- och datakommunikation. Med en komplett portfölj av tjänster för design, installation, drift, underhåll och övervakning erbjuder Neterna nätägare, operatörer och leverantörer inom tele- och datakommunikation trygghet i deras kommunikationslösningar. Neterna har 2430 medarbetare representerade på 255 orter i Sverige och på större orter i norra Europa, med filialer i Dublin och från april även i Köpenhamn. Företaget omsätter 2 miljarder koronor om året.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se