Neterna träffar avtal med TDC Tele Danmark

Nätserviceföretaget Neterna har tecknat ett nytt avtal med TDC Tele Danmark, vilket utgör startpunkten för ett internationellt samarbete. De båda företagen öppnar därigenom dörrarna till varandras kunder i Danmark respektive Sverige.
Nätservicetjänster så som installation, drift och underhåll av telenät och teknisk utrustning erbjuds nu kunderna på bägge sidorna av Öresund. Neterna kommer att utföra uppdrag för Tele Danmark i Sverige och omvänt Tele Danmark för Neternas räkning i Danmark. Lars Reumark, Director International Neterna och Søren Nissen Nielsen, driftsdirektör TDC Tele Danmark Net, undertecknade avtalet med siktet inställt på fler länder i Europa. - Det är roligt att vi nu kan inleda samarbetet med TDC Tele Danmark Net, vi hoppas på fler affärer med TDC både i Danmark och andra länder i Europa, säger Lars Reumark. Den avreglerade nätverksmarknaden i Europa är i ett utvecklingsskede och börjar allt mer att betraktas som en sammanhållen marknad av operatörer och telekomföretag. Nätverksföretaget TDC Tele Danmark får på detta sätt en naturlig ingång på den svenska marknaden. - Det är viktigt både för Neterna och TDC Tele Danmark att kunna följa sina nationella kunder ut i Europa i takt med internationaliseringen, säger Søren Nissen Nielsen. Genom samarbetet försäkrar sig båda företagen om att kunna erbjuda kunderna höjda servicenivåer tvärs över landsgränserna. Neterna AB är störst på nätservice i Sverige inom tele- och datakommunikation. Med en komplett portfölj av tjänster för design, installation, drift, underhåll och övervakning erbjuder Neterna nätägare, operatörer och leverantörer inom tele- och datakommunikation trygghet i deras kommunikationslösningar. Neterna har 2 430 medarbetare representerade på 255 orter i Sverige och på större orter i norra Europa, med filialer i Dublin och i Köpenhamn. Företaget omsätter 2 miljarder kronor om året.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se