Niomånadersrapport, januari-september 2001

Niomånadersrapport, januari-september 2001

Koncernens nettoomsättning ökade 7% till 14 431 (13 487) MSEK. Fortsatt hög tillväxt i kärnverksamheten: Telia Mobile +21%, Telia International Carrier +37%, Telia Internet Services +33%, Telia Networks +1%.

Underliggande EBITDA ökade 8% till 3 420 (3 180) MSEK Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 491 (267) MSEK Avtal i oktober om avyttring av 91% av Orbiantgruppen till Flextronics Hela rapporten kan laddas hem:

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20040904BIT29360/wkr0006.pdf Delårsrapport