Telia ADSL Bredband når längre och fler

Nu kan många fler få Telia ADSL Bredband. Den tekniska räckvidden på 3,5 kilometer från närmaste utbyggda station har nu ökats till 4,5 kilometer. En skillnad som gör att tre hushåll av fyra nu har möjlighet att ansluta sig. Det innebär samtidigt att Telia ADSL Bredband kommer längre ut i glesbygden utanför tätorterna.
Efterfrågan på Telia ADSL Bredband är stor och så många som 131 000 hushåll anslöt sig också fram till slutet av september. Men bland de som anmäler intresse bor vissa ibland så lite som några hundra meter för långt bort ledningsvägen för att Telia ska kunna garantera en hög kvalitet på sin ADSL-tjänst. Det bekymret har nyligen minskats i och med att den tekniska kvaliteten blivit ännu bättre och Telia erbjuder fler kunder tjänsten. Kunder som tidigare fått ett negativt besked om möjlighet att få ADSL kan nu åter anmäla sitt intresse så att ytterligare en teknisk koll kan göras. Förutom att räckvidden ökat har utbyggnaden kommit mycket långt. -Vad vi ser nu är bara steg ett i utvecklingen för ADSL. I framtiden kommer vi också att kunna erbjuda andra hastigheter med ADSL, berättar Karin Moberg, vd för Telia e-bolaget. Information och möjlighet att beställa finns på www.telia.se/bredband. Numret till kundtjänst är 020-222 100. I dagsläget får kunden ca 0,5 Mbit/s med Telia ADSL. Observera att den nya räckvidden i dagsläget endast gäller hushåll.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se