Telia avyttrar hela sitt innehav i Eniro AB

Telia har idag, den 27 november 2001, sålt 41.797.400 aktier i katalogföretaget Eniro AB till institutionella investerare genom ett anbudsförfarande. Genomförandet av denna transaktion innebär att Telia avyttrar hela innehavet i Eniro. Priset investerarna betalar uppgår till 74,50 kronor per aktie. Försäljningen genererar en bruttointäkt om 3,1 miljarder kronor och en kapitalvinst om 2,4 miljarder kronor för Teliakoncernen. Transaktionen har genomförts av Carnegie, Morgan Stanley och UBS Warburg.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se