Telia fortsätter sin föryngring av koncernledningen

Joel Westin går vid årsskiftet in som fullvärdig medlem i Telias koncernledning under 15 månader. Han ersätter Emanuela Pedrocco som tidigare haft motsvarande roll.
Joel Westin 31 år och civilingenjör kom till Telia 1997 och har genomgått Telias Management Trainee Program. Joel Westin arbetar för närvarande inom affärsområde Telia Networks på International Provider. Han behåller samtidigt med uppdraget i koncernledning sitt nuvarande arbete. Dessförinnan var han anställd inom Telia International Carrier som affärsutvecklare och
produktstrateg.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se