Telia sätter fart på mobilt Internet

Telia presenterar idag en ny möjlighet för innehållsleverantörer av mobila tjänster. Konceptet bygger på ett öppet gränssnitt mot innehållsleverantörer, vilket innebär att dessa erbjuds en direktkanal mot Telias tre miljoner mobilkunder.
Målsättningen med den nya satsningen är att Telia tillsammans med innehållsleverantörerna ska driva på utvecklingen inom mobilt Internet och erbjuda Telias mobilkunder ett brett utbud av mobila tjänster. Den nya satsningen innebär att leverantörerna får en direktkanal ut mot Telias mobilkunder och en enkel fakturering via mobilräkningen eller kontantkortet. - Vi räknar med att både utbudet och användningen av mobila tjänster därmed kommer att öka, säger Kenneth Karlberg, VD för Telia Mobile. En fungerande betalningsmodell, som både innehållsleverantörerna och Telia är nöjda med, är en förutsättning för att marknaden för mobilt Internet ska ta fart. Den lösning vi presenterar säkerställer att den nya satsningen blir en lönsam affär för både innehållsleverantörerna och Telia, fortsätter han. Den nya satsningen baseras på en mobil tjänsteplattform från BlueFactory. I samband med detta presenterar Telia även en ny betalningsmodell, som ger valmöjligheter för olika tjänste- och innehållsleverantörer. Bl a innebär det att Telia kommer att ta betalt av innehållsleverantörerna för trafikavgiften samt 20 procent av priset på de tjänster som erbjuds kunderna. Betalningsmodellen för betal-SMS-kunder justeras samtidigt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se