Telia, Schibsted och Telenor säljer samtliga aktier i Scandinavia Online AB till Eniro AB

Telia, Schibsted och Telenor har undertecknat en överenskommelse om att sälja sina aktier i Scandinavia Online AB till Eniro AB för 11,50 SEK per aktie. Försäljningen sker mot kontant betalning.
Tillsammans äger de tre bolagen 76 procent av aktiekapitalet i Scandinavia Online AB. Beslutet om aktieförsäljningen följer offentliggörandet den 2 november, att de tre bolagen tecknat ett letter of intent om en gemensam försäljning av aktieinnehaven i Scandinavia Online AB. Avtalet med Eniro AB är ett resultat av denna process. Försäljningen förväntas vara avslutad före årsskiftet, villkorat av att Eniro AB fått acceptans att förvärva mer än 90 procent av aktierna i Scandinavia Online AB från aktieägarna. För ytterligare detaljer rörande Eniro AB:s bud hänvisas till Eniro AB:s prospekt med det offentliga bud som lämnas till de övriga aktieägarna i Scandinavia Online AB. Telia äger 11,1 miljoner aktier (24,6 procent) i Scandinavia Online AB. Köpeskillingen uppgår till 128 MSEK och kapitalvinsten beräknas bli 40 MSEK

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se