Telias betalningslösning väljs av dagstidning

Med hjälp av Telias betalningslösning Transaktion Direkt ska Sundsvalls Tidning ta betalt för annonser direkt på webben. Kunden skriver själv in sina radannonser och betalningen sker direkt, vilket framförallt ökar kundservicen men förhoppningsvis också annonsintäkterna.
- Jag har stora förväntningar på Telias lösning. Kunderna kan gå in på webben när de har tid, en webbsida har ju alltid öppet. Det förbättrar vår kundservice och sparar arbete för oss. Det kan i förlängningen även innebära att annonsintäkterna ökar när vi har bokningen tillgänglig via webben, säger Sundsvalls Tidnings ekonomichef Mats Hansen. Lars-Göran Nilsson, vd för Telia Electronic Commerce, menar att den svenska tidningsbranschen är en viktig kundgrupp för företaget. - Vi arbetar för att ta fram bra betalningslösningar för annonsköpare. Inom kort kommer även svenska nättidningar att börja ta betalt för sina tjänster och vi har betalningslösningar som möjliggör också detta, säger Lars-Göran Nilsson. Genom Telias lösning kan Sundsvalls Tidning även börja ta betalt för abonnemang och andra tjänster via webben. Transaktion Direkt hyrs av Telia i abonnemangsform och har färdiga kopplingar till bankerna. - Vi valde Telias betalningslösning av praktiska skäl. Vi slipper utveckla en mängd olika gränssnitt mot bankernas betalningssystem, eftersom Telia sköter all kommunikation mot bankerna. Telia har också ett gott anseende och ett starkt varumärke, säger Mats Hansen. Läs mera på http://www.telia.se/e-commerce och http://www.st.nu

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se