Neterna vinner miljonaffär

I dag träffades ett nytt avtal mellan nätserviceföretaget Neterna och nätgrossisten Skanova. Neterna får ett uppdrag om installation på Skanovas rikstäckande nät för telefoni-, internet- och bredbandstjänster. Avtalet, som gäller under 2002, beräknas vara värt drygt 300 Msek.
Nätgrossisten Skanova driver och utvecklar Sveriges största nät, öppet för alla aktörer, för telefoni-, internet- och bredbandstjänster. Det nya avtalet gäller för 2002 och innebär att Neterna får uppdraget att installera Skanovas produkter på det rikstäckande nätet. - Neterna står sig bra i konkurrensen vid upphandlingar på telekommarknaden idag, säger vd Per Murander på Neterna. Vi förväntar oss att fortsatt kunna ta fler andelar på denna konkurrensutsatta marknaden. Neterna har en rikstäckande organisation av högkvalificerade nättekniker med lång erfarenhet av de svenska kommunikationsnäten och dess utrustningar. I upphandlingar ställer Skanova höga kvalitets- och miljökrav på sina leverantörer. - Det faktum att Neterna har en kvalitetsmedveten organisation som är kvalitetssäkrade enligt senaste standard, ISO 9001:2000, är betydelsefullt. Det är viktigt för oss att ha duktiga entreprenörer som vi kan fortsätta att utveckla oss tillsammans med, säger avdelningschef Ingemar Petersson på Skanova Implementation. Neterna AB är störst i Sverige på nätservice inom tele- och datakommunikation. Med en komplett portfölj av tjänster för design, installation, drift, underhåll och övervakning erbjuder Neterna nätägare, operatörer och leverantörer
inom tele- och datakommunikation trygghet och säkerhet till deras kommunikationslösningar. Neterna har 2.430 medarbetare representerade på 255 orter i Sverige och på större orter i norra Europa, med filialer i Dublin och i Köpenhamn. Företaget omsätter 2 miljarder kronor om året.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se