Svalt intresse för datorsäkerhet bland hushåll

Över hälften - 52 procent - av alla hushåll med bredband är bekymrade över datorsäkerheten men bara var tredje har brandvägg. Det visar en Gallup-undersökning som Telia e-bolaget och Telia com hem genomfört bland sina bredbandskunder. Sammanlagt deltog 600 hushåll i undersökningen.
- Jag tror inte bredbandsanvändarna förstått vilken risk de tar när de inte skaffar brandvägg, säger Karin Johansson, ansvarig för säkerhetstjänster på Telia e-bolaget. Det är som att sova med olåst dörr - och hur många gör det? Undersökningen visar att uppkopplingstiderna ökar kraftigt när hushållen får bredband. 27 procent - mer än var fjärde - svarade att de är uppkopplade sex timmar eller mer per dag. - De långa uppkopplingstiderna gör att risken för intrång ökar avsevärt, säger Karin Johansson. På frågan om de är bekymrade över datorsäkerhet svarar 34 procent av hushållen "ja, något" och 18 procent svarar att det bekymrar dem mycket. 49 procent svarar att datorsäkerheten inte bekymrar dem alls. 33 procent av de som är oroliga för säkerheten svarade att de har brandvägg och 39 procent att de har virusskydd. Fakta: Antal hushåll: 600
Tid för undersökningen: november
Målgrupp: Telias bredbandskunder

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se