Telemöten och videokonferenser fortsätter att öka

Telia ökade försäljningen av telemöten med 30 procent under september-november jämfört med samma period förra året. Det visar färsk statistik. Även försäljningen av videokonferensutrustning har ökat under samma period med 50 procent.
- Det är en tydlig trend, säger Anna Dufberg, Telia Communications. Händelserna i New York i september och den accelererande lågkonjunkturen gör att företagen nu ser över sina resekostnader
Det är framförallt stora företag och organisationer med många kontor i Sverige och utomlands som nu ser över sina reserutiner och sin utrustning för videokonferenser. Många byter ut sin gamla utrustning och skaffar mer kapacitet men även nya kunder strömmar till. Intresset har aldrig varit större än nu. Telia har haft tjänsten telemöte sedan tidigt 70-tal. Telemöte kostar 3 kr 10 öre per minut och deltagare. För ett entimmes möte med fem personer hamnar kostnaden under 1000 kr. Det skall jämföras med all tid som resorna tar och resekostnaden för att samla alla deltagare på en gemensam plats, vilket lätt kan komma upp i över tiotusentals kronor. Videokonferenser kostar mer, men fördelen är att deltagarna kan se varandra i ögonen och jobba i ett gemensamt dokument under mötet. Priset är 150 - 250 kr per deltagare och timme beroende på vilken hastighet man använder sig av i kommunikationen. Men även här skall kostnaden jämföras med resekostnaderna för att samla exempelvis 4 - 5 personer som bor i olika delar av landet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se