Telia får bygga trådlöst bredbandsnät

Telia har som en av fyra operatörer fått tillstånd av Post- och telestyrelsen, PTS att bygga ett rikstäckande nät för fast radioaccess. Nätet, som beräknas vara fullt utbyggt under 2005, kommer att etableras och drivas av Skanova, som ingår i Teliakoncernen.
Teliakoncernen avser att etablera både ett grossist- och ett detaljistled inom ramen för fast radioaccess, FWA. Grossistverksamheten bygger på att alla produkter utvecklas enligt principen om en "öppen värdekedja". Det innebär, att produkterna kommer att finnas tillgängliga för alla serviceproviders och teleoperatörer på den svenska marknaden. Skanova avser, att erbjuda såväl kapacitetstjänster som mer förädlade tjänster för datakommunikation, telefoni och internet. I detaljistledet förädlas sedan produkterna genom komplettering med t.ex. service, fakturering och kundtjänst och blir därmed kompletta produkter anpassade för företags och, i ett senare skede, privatkunders särskilda behov. Flexibiliteten är den stora fördelen med fast radioaccess. Det gäller såväl när man skall leverera, etablera som flytta kundutrustningen. Från beställning av kapacitet till leverans är det bara fråga om dagar. Hela nätet skall vara färdigbyggt år 2005, men redan under första halvåret 2002 räknar man med att den första basstationen skall tas i drift. - Mycket talar för att fast radioaccess under de närmaste åren kommer att bli en viktig teknik för att bredbandsansluta små och medelstora företag, säger Kennet Rådne, chef för affärsområde Telia Networks. På längre sikt, när prisnivåerna sjunker, öppnas med all säkerhet också den volymmässigt, intressanta hushållsmarknaden. *)FWA = Fixed Wireless Radio Access.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se