Telia tecknar avtal med 37 IT-konsulter

Teliakoncernen har beslutat att teckna ramavtal med 37 olika IT-konsulter. Under avtalsperioden räknar Telia med att utveckla metoder för att höja kvalitén i de arbeten som beställs vilket ska bidra till att bättre lönsamhet nås i enskilda projekt.
Ramavtalet har fokus på lönsamhet, kvalitet och långsiktighet. Telia har också satsat på att låta enskilda affärsområden utforma sin prisstrategi så att den passar den egna verksamheten, medan den övergripande avtalsutformningen gäller för koncernen. Telia har för avsikt att vidareutveckla webb-auktionsförfarandet så att alla upphandlingar, oavsett om det rör sig om resurs- eller projektupphandling, skall genomföras som e-upphandling. På så vis kommer effektivitet och skäliga prisnivåer att uppnås i de enskilda uppdragen. Årets auktion för ramavtalsupphandlingen gav under auktionsdagen 3596 bud, att jämföras med fjolårets 196. Telia kommer regelbundet under året att följa upp de olika konsulternas kvalitet och kostnader genom auktionsförfarandet så att olika enheter i koncernen får uppdaterad kännedom om de olika leverantörernas utveckling, samt de utvalda leverantörerna ges återkoppling om sin egen prestation. Telia tecknar avtal med: Accenture, Acando, Adcore, AU System, Cambridge Technologies, CAP Gemini/Ernst & Young, Cell Network, Cyber Com, Datavis, Eterra, EWork Scandinavia, Frontec, HiQ International, IBM, Kentor IT, Ki Consulting, Know IT, Manpower, Mind, Modul 1 IT Solutions, Nordic Management Systems, Qbranch System Management, Pro4You, Price Waterhouse Coopers, Resco, RKS Data, Schlumberger Sema, Semcon Sweden, Sigma, Telelogic Sverige, IT Service, Telia Promotor, Turn IT, Tieto Enator, Validation, Wipro, WM Data Business Partner. Sammantaget behärskar leverantörerna Telias olika verksamhetsområden och nödvändiga stödfunktioner. Dessutom finns resurser inom den valda leverantörsgruppen för Telias geografiska täckning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se