Brasilianska mobiloperatören Tess säljs till Telecom Americas

En principöverenskommelse har tecknats beträffande försäljning av betydande ekonomiska intressen i den brasilianska mobiloperatören Tess S.A. till Telecom Americas. Köpeskillingen uppgår till 950 MUSD, motsvarande drygt 9 Mdr. Telias andel motsvarar ca 62 procent, inklusive det indirekta innehavet via Telia Overseas AB. Affären innebär att tillgångarna i Tess värderats till över 16 Mdr.
Tess hade ca 940 000 mobilkunder vid årsskiftet 2000/2001. Försäljningen förutsätter brasilianska myndigheters godkännande, vilket beräknas kunna erhållas i slutet av mars 2001. Telia AB och Telia Overseas AB säljer samtliga preferensaktier (röstsvaga aktier) i Tess. Telia AB och Telia Overseas AB kommer fortsatt att genom ett mindre antal röststarka aktier tillsammans behålla röstmajoriteten i Tess. Försäljningen beräknas påverka Telia-koncernens resultat positivt. Fram till och med tredje kvartalet 2000 var Telias resultatandel i Tess -1029 MSEK. En förutsättning för överenskommelsen är att köparen övertar Telias och Telia Overseas samtliga ekonomiska engagemang i Tess. - En försäljning av Tess skall ses som ett led i Telias strategi att fokusera på mobila nät i Norden, mobila portaler i valda länder i Europa, carrieraffärer i Europa och USA samt bredband i Sverige, kommenterar Telias koncernchef Marianne Nivert. Telecom Americas ägs av Bell Canada International inc (44,3%), América Móvil S.A. de C.V. (44,3%) och SBC Communications Inc. (11,4%)

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se