Skanova bygger ut sitt svenska fibernät

Telias nätbolag Skanova fortsätter att bygga ut sitt optofibernät i Sverige. Totalt satsar man nu på fem nya stäckningar; Göteborg-Örebro, Göteborg-Jönköping, Malmö-Kalmar, Kalmar-Växjö samt Kalmar-Stockholm.
Sträckningar blir påfarter och tvärförbindelser till det snart helt färdigställda fibernätet Scandinavian Ring som sammanbinder Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo och som ansluter till Skanovas 50.000 kilometer rikstäckande optofibernät. Arbetet beräknas komma igång under mars 2001 och innan årets slut skall samtliga stäckningar vara klara. Framför allt är det nätoperatörer och Service Providers, som förväntas hyra kapacitet och infrastruktur i det nya nätet. - Marknaden för uthyrning av optiska fiber är relativt ny och efterfrågan ökar kraftigt. Vi har redan idag en betydande del av marknaden och vi räknar med att denna satsning skall ge oss ytterligare försprång, säger Hans Linhammar, marknadschef på Skanova. Som totalentreprenör för projektet har Skanova valt PNB Entreprenad AB. Det innebär att PNB Entreprenad AB kommer att ta hand om allt från grävning och läggning till kabeldragning, skarvning och inmätning. Avtalet mellan PNB Entreprenad AB och Skanova beräknas vara värt cirka 330 miljoner kronor. Om Skanova: Skanova, som har Sveriges största tele- och datanät som bas, är ett fristående nätgrossistbolag inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Vår målsättning är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2500 medarbetare och beräknas omsätta cirka 20 miljarder kronor det första verksamhetsåret.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se