Speedy Tomato och Olivetti utvecklar mobila portaler för italienska marknaden

Speedy Tomato AB har skrivit ett avtal med italienska Olivetti Tecnost S.p.A. (100% Olivetti S.p.A.) för att gemensamt rikta sig mot den kraftigt expanderande italienska marknaden för mobila Internet-portaler. Det nya bolaget ägs till hälften var av respektive bolag och kommer att heta Speedy Tomato S.p.A.
- Partnerskapet visar att Telias strategi för mobila tjänster på den europeiska marknaden är helt rätt, säger Kenneth Karlberg, vice vd för Telia AB och affärsområdeschef för Telia Mobile AB. Speedy Tomato kommer under året att lansera tjänster på flera europeiska marknader. Portalen har redan öppnat i Storbritannien, Danmark och nyligen även i Finland. Avtalet med Olivetti Tecnost är ett genombrott i Speedy Tomatos Europaplaner där partnerskap med lokala aktörer är en viktig framgångsfaktor. - En bättre partner än Olivetti på den italienska marknaden kan vi inte hitta, säger Zeth Nyström, vd för Speedy Tomato AB. Olivetti Tecnost breddar nu sina investeringar och intressen inom mobilt Internet för att utveckla och leverera innovativa mobila tjänster för den italienska marknaden. - Norden i allmänhet och Speedy Tomato i synnerhet har kompetensen och erfarenheten att uppfylla det behov av avancerade tjänster som den mobila Internet-marknaden kräver, säger Roberto Berruto, Senior Executive Vice President, Strategies and New Initiatives of Olivetti Tecnost. Den italienska mobila marknaden är med sina mer än 40 miljoner användare den största i Europa. Användandet av mobilt Internet för det här segmentet förväntas växa mycket snabbt de kommande åren, vilket är anledningen till att vi går in på marknaden. Marknaden kommer att stimuleras till att i allt större omfattning använda avancerade tjänster också genom den nya generationen av handhållna enheter och andra mobila terminaler. Speedy Tomato's tjänster inspirerar och stöder människor i deras dagliga liv. Tjänsterna är lätta att använda och fyller ett personligt behov. Exempel på tjänster är: personlig kalender, adressbok, e-post till mobilen, nyheter, finans, sport, spel, chat communities, m-commerce, positioneringstjänster mm Speedy Tomato AB
Speedy Tomato är en mobil portal som vill inspirera och stötta människor i deras vardag och i deras umgänge med vänner och familj. Speedy Tomato AB grundades i september år 2000 och är ett av Telia helägt dotterbolag. Olivetti Tecnost S.p.A. Olivetti Tecnost är ett helägt Olivetti Group företag som fokuserar på Olivettis varumärke Home Office, vertikala applikationer, spelsystem, lösningar för home automation och Internet New Ventures. Företaget har 5 400 anställda och en global omsättning som överskrider 2 000 miljarder Lire. Olivetti Tecnost finns i mer än 70 länder över hela världen, representerade
genom egna kontor, ett säljarnätverk, större återförsäljare och affärskedjor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se