Sprint väljer Telia för utvidgningen av stamnätet till Europa

Sprint meddelade idag att man träffat ett flerårigt mångmiljonavtal med Telia International Carrier.
Avtalet gör det möjligt för Sprint att erbjuda ett stamnät för Internet med kapaciteten 2,5 Gbps / 10 Gbps som sammankopplar 11 europeiska städer. Avtalet förstärker Sprints aggressiva plan att utvidga sitt prisbelönta IP-stamnät runt hela jorden, med delmålet att 2003 ha nått 35 städer i 19 länder. Avtalet med Telia kommer att göra det möjligt för Sprint att erbjuda IP-tjänster i 11 europeiska stöder redan i år. Därigenom kan multinationella företag, Internet-tjänsteleverantörer och telekommunikationsoperatörer dra nytta av Sprints portfölj med högvärdiga IP-produkter. Kunderna kommer inte bara att få tillgång till ett växande nät som förbinder olika platser i Europa och Asien, utan får också en direktförbindelse med Sprints amerikanska Internet-stamnät för Tier 1. Sprints europeiska nätverk kommer att utnyttja Telias kapacitet som en byggsten vid erbjudandet av direct-on-wave-teknik för IP-kommunikation, vilket kommer att ge de snabbaste och effektivaste nätförbindelserna som för närvarande finns att tillgå. Nätverket kommer inledningsvis att köras med 2,5 Gbps, men kommer senare under året att uppgraderas till 10 Gbps mellan viktiga affärscentral i Europa. Avtalet innehåller också en option för Sprint att köpa mer fiber senare, vid fortsatt utbyggnad av infrastrukturen för dataförbindelser i regionen. Sprint är det första av de stora telekomföretagen som kan erbjuda nätförbindelser med denna kapacitet i Europa. Sprint träffar mångmiljonavtal med Telia om utbyggnad av Sprints Internet-tjänster i Europa. "Vårt avtal med Telia International Carrier visar att vi satsar på våra kunders behov av heltäckande förbindelser. Avtalet uppfyller Sprints krav på tillförlitliga Internet-förbindelser av hög kvalitet och kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda Sprints produkter i Europa", sade Steve Signoff, tillförordnad Vice President hos Sprint International. "Den här kvalitetsnivån är den som är tongivande för Sprints internationella utbyggnad." Telia International Carrier är en av de ledande europeiska leverantörerna av kommunikationstjänster, och valdes till leverantör för Sprints stamnät efter en omfattande utvärderingsprocess. Telia bygger ett eget nät över Europa och erbjuder Sprint optofiberförbindelser med redundans mellan Sprints olika europeiska noder. Telias multifibernät - Viking Network - erbjuder Sprints kunder hög överföringskvalitet och hög överföringshastighet. "Det faktum att en av stora amerikanska operatörerna väljer oss och vårt nät för sin europeiska trafik bekräftar vår position här i Europa", säger Lars Rydin, CEO för Telia International Carrier. Sprints tjänster erbjuds för närvarande i London. Under 2001 kommer Sprint att erbjuda sina tjänster i 10 andra större europeiska städer, nämligen Amsterdam, Frankfurt, Paris, Stockholm, Milano, Bryssel, Köpenhamn, Dublin, Hamburg och München. Spring erbjuder sin breda portfölj av avancerade datatjänster, exempelvis SprintLink (dedicerad IP-access), internationella privata linjer, uppringd IP, co-location, virtuella privata IP-nät, tjänsteförvaltning, routerförvaltning och brandväggsförvaltning. Ytterligare tjänster kommer att presenteras under årets gång. Sprint presenterade sin plan för internationell utbyggnad den 3 november 2000. Utbyggnaden kommer att vara IP-centrerad och främst inriktad på Sprints resurser i Europa och Asien. Mot slutet av 2001 kommer Sprints tjänster att finnas tillgängliga i 15 europeiska och asiatiska städer. Om Sprint
Sprint är ett globalt kommunikationsföretag som ligger i frontlinjen när det gäller integration av fjärrförbindelser, lokala förbindelser och mobila förbindelser, och är en stor operatör när det gäller Internet-trafik. Sprint har byggt och driver den första heltäckande amerikanska digitala optofibernätet, och är en av de ledande aktörerna inom avancerade datakommunikationstjänster. Sprint omsätter årligen 23 miljarder dollar och har över 20 miljoner kunder bland företag och privatpersoner.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se