Telia Bokslutskommuniké januari-december 2000

Telia Bokslutskommuniké januari-december 2000

- Stark försäljning inom prioriterade områden: Mobil telefoni +42 procent, Nätgrossist Sverige +62 procent, International Carrier +32 procent.

- Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 54 064 MSEK, en ökning med 4,5 procent för jämförbara enheter - Den positiva EBITDA-trenden från tredje kvartalet håller i sig. Underliggande EBITDA ökade +13 procent fjärde kvartalet och uppgick för helåret till 13 087 MSEK - Rörelseresultatet ökade till 12 006 (5 946) MSEK - Principöverenskommelse med Tele2 om samverkan i utbyggnaden av UMTS-nät i Sverige - Principöverenskommelse i februari 2001 om försäljning av mobiloperatören Tess Teliakoncernen fortsätter att visa en stark tillväxt inom sina prioriterade områden. En mycket starkökning av antalet mobilkunder (+1 712 000) i Sverige, Norge och Finland resulterade i kraftig omsättningsökning inom mobil telefoni (+42 procent). Under året förvärvades mobiloperatören NetCom ASA i Norge och Telia stärkte därmed sin ställning ytterligare på den nordiska mobilmarknaden.International Carrier är en av få operatörer som kan erbjuda telefoni, IP-trafik och nätkapacitet på egen paneuropeisk infrastruktur. - Den starka tillväxten inom mobil kommunikation, etableringen av Telia på den internationellacarriermarknaden och nya bredbandstjänster för konsumentmarknaden i Sverige skapar goda förutsättningar för fortsatt intäktstillväxt, säger Marianne Nivert, Telias vd och koncernchef. - Det är glädjande att vi förstärkt marginalerna inom fasta tjänster i Sverige, trots stora prissänkningar och ökad konkurrens. Tillsammans med fortsatt effektivisering förväntas detta resultera i fortsatt god lönsamhet. - Den renodling och omstrukturering som pågår kommer att frigöra resurser för utveckling av koncernens kärnaffärer, helt i linje med vår strategi.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/19/20040904BIT31180/wkr0006.pdf Bokslutskommuniké 2000