Telia kommenterar beslut om lokalt förval

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag fattat beslut om hur lokalt förval skall införas för telefonsamtal i det fasta telenätet. Beslutet innebär att samtal inom det egna riktnummerområdet automatiskt läggs in i det nationella förvalet från den 2 februari 2002 för de kunder som har förval på nationella samtal.
Hittills har förvalet endast gällt nationella samtal med riktnummer (inklusive samtal till de mobila näten) samt samtal till utlandet. Telia vidhåller tidigare framförd kritik att beslutet inte ger kunderna möjlighet att aktivt välja operatör själv. - Vi anser att formerna för införande av lokalt förval är orimligt och hävdar att kunderna skall få göra ett aktivt val precis som vid förvalet för de två tidigare förvalsgrupperna, säger Hans G Larsson, presschef på Telia Nära. Det kan inte vara rimligt att en myndighet lägger in ett samtalsslag i det nationella förvalet automatiskt, utan att kunderna får en chans att välja. Vi överväger nu om beslutet skall överklagas. Enligt Telias bedömning innebär beslutet, under rådande marknadsförutsättningar, ett totalt intäktsbortfall på koncernen på cirka 400 miljoner kronor på helårsbasis. Effekten kommer tidigast under år 2002.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se