Telia överklagar Länsrättens dom i samtrafikmål

Länsrätten har i en dom meddelat att Telias samtrafikavgift, baserat på
1998 års förhållanden, får uppgå till 1,18 kr per minut i GSM-nätet. Idag är samtrafikavgiften, genom ett interimistiskt beslut av Länsrätten, fastställd
till 1,35 kr per minut i GSM-nätet.
- Beslutet från Länsrätten är beklagligt. Vi kommer att överklaga domen hos Kammarrätten och överväger att begära inhibition, säger Anders Bruse, chef Telia Mobile Sverige. Post- och Telestyrelsen beslutade den 31 maj 2000 om en sänkning av samtrafikavgifter för mobiltelefoni, baserat på 1998 års förhållanden. Telia ansåg att PTS beräkningar som beslutet grundades på var felaktiga och ofullständiga. - Sverige är idag en världsledande IT-nation och för att långsiktigt kunna behålla den positionen måste det finnas incitament för att investera i ny infrastruktur. Tvisten handlar om det ska vara mer lönsamt att bygga, driva och utveckla mobilnät än att köpa plats i redan befintliga nät, säger Anders Bruse, chef Telia Mobile Sverige. Samtrafikpriset är det pris som Telia tar ut från andra operatörer när de trafikerar Telias mobilnät. Telia överklagade i juni 2000 PTS beslutet till Länsrätten som nu har meddelat dom i ärendet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se