Telia säljer fiberoptiskt nätverk till Infigate

Telia International Carrier har sålt ett fiberoptiskt nätverk till den tysklandsbaserade operatören Infigate. Nätverket täcker de åtta största tyska städerna. Avtalet som även inkluderar långtidsleasing av kanalisation på sträckan München - Wien, är värderad till 38 miljoner DEM. (ca 170 MSEK.)
Det fiberoptiska nätverket sammanbinder München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Hannover och Berlin. Dessutom leasar Infigate colocation-utrymme och underhåll. Även på sträckan München-Wien leasar Infigate colocation-utrymme och underhåll. - Det här avtalet bekräftar vår ställning som en ledande europeisk leverantör av infrastruktur till carriers och internet service providers, säger Rüdiger Weckwerth vd för Telia International Carrier i Tyskland. Telias tyska nät sammanbinder 23 städer och ansluter till Telias Viking Network, en av de få globala nätverken med redundans och hög kvalitet. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se