Telia säljer mobilbolag i Slovenien

Telias delägda dotterbolag Telia Overseas säljer sin 29-procentiga andel i det slovenska mobilbolaget Si.Mobil till Mobilkom Austria i Österrike och gör en realisationsvinst på ca 450 miljoner kronor.
Telia Overseas fick 1998, tillsammans med lokala partners, en GSM licens i Slovenien. Telia Overseas har totalt investerat 149 miljoner kronor i Si.Mobil. Si.Mobil som startade kommersiell verksamhet i april 1999 hade omkring 130 000 kunder i slutet av år 2000. - Det är mycket positivt att vi på kort tid lyckats skapa ett betydande värde i Si.Mobil. Den här affären är i linje med vår strategi att vidareutveckla och successivt realisera de värden som byggts upp i vår portfölj, säger Telia Overseas vd Per Pedersen. - Förvärvet av Telias aktier samt aktierna från lokala partner är ett viktigt strategiskt steg, som stödjer den centraleuropeiska strategin för både Telekom Austria Group och Telecom Italia Group. Vår ägarandel i Si.Mobil har skapat en ny europeisk mobil brygga mellan Wien, Zagreb, Ljubljana och Trieste, säger Boris Nemsic, CEO Mobilkom Austria. Försäljningen av Si.Mobil är ett led i Telias strategi att fokusera på mobila nät i Norden, mobila portaler i valda länder i Europa, carrieraffärer i Europa och USA samt bredband i Sverige. Telia Overseas ägs förutom av Telia ( 65 %) av Ratos (9 %), Skandia (13 %) och Orkla (13 %).

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se