Telia utser ny koncernledning

Telia har utsett en ny koncernledning.
Den nya koncernledningen består av följande personer: Marianne Nivert, vd och koncernchef, Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör, Kenneth Karlberg, vice vd i Telia och chef för affärsområde Mobile, Lars Härenstam, med särskilt ansvar för koncernutveckling och personal. Anders Gylder, chef för Telia Sverige, Jan Johansson, affärsområdeschef för Telia Networks, Michael Kongstad, kommunikationsdirektör, Eva Lindqvist, affärsområdeschef Telia Equity, Emanuela Pedrocco, marknadschef Kompetensmarknaden, Jan Rudberg, med speciellt ansvar för nya affärer, Lars Rydin, affärsområdeschef för Telia International Carrier, Indra Åsander, affärsområdeschef för Telia Internet Services. - I samband med att den nya koncernledningen utsetts har styrelsen också tagit bort "tf" i Marianne Niverts titel. Vi gör det för att ingen tvekan ska råda om att Marianne Nivert har den fulla beslutskraften som tillfaller en koncernchef och som hon redan visat prov på. Detta är en formell bekräftelse av sakernas tillstånd som inte förändrar de besked Marianne Nivert har givit tidigare om att hon lämnar Telia med pension vid 62 års ålder i september år 2002, säger Telias styrelseordförande Lars-Eric Petersson. Marianne Nivert själv kommenterar den nya koncernledningen så här: - Den nya koncernledningen är en väl sammansatt ledning med både bredd och kompetens. Telia kan nu fortsätta det renodlingsarbete som vi redan inlett och med den nya ledningen på plats förbereder vi Telia för framtiden. Telia har också fattat beslut om att inrätta en verkställande ledning, som behandlar frågor rörande koncernens strategiska utveckling, affärsmässiga styrning och koncernsammanhållande åtgärder enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. I verkställande ledningen ingår Marianne Nivert, vd och koncernchef, Bo Jacobsson finans- och ekonomidirektör, Lars Härenstam med särskilt ansvar för koncernutveckling och personal samt Jan Rudberg, med särskilt ansvar för nya affärer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se