Telias försäljning av Tess-andel-komplettering

Komplettering till pressmeddelande den 13 februari 2001 beträffande Telias försäljning av aktier i den brasilianska mobiloperatören Tess.
Köpeskillingen ligger i nivå med ursprungligt investerat kapital. Som en effekt av att förluster tagits löpande över resultaträkningen bedöms realisationsvinsten för Telia-koncernen uppgå till cirka 2 Mdr. Realisationsvinstens storlek är beroende av den slutliga utformningen av affärsuppgörelsen. Försäljningen förutsätter, vilket tidigare meddelats, brasilianska myndigheters godkännande.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se