Tyst reklamfilm från Telia ska visa på mobila möjligheter

Idag inleder Telia Mobile en omfattande reklamkampanj som ska visa på möjligheterna med mobil kommunikation. Kampanjen innehåller bland annat en tyst reklamfilm där huvudpersonen är döv. Döva är en av de grupper i samhället som kommit längst när det gäller mobil kommunikation.
Budskapet i kampanjen är "Minns du när man bara använde mobiltelefonen till att ringa?". Paradiset, som ligger bakom hela kampanjen, har bland annat tagit fram en mycket speciell reklamfilm. I reklamfilmen förekommer inget prat, ingen musik utan bara teckenspråk eftersom huvudpersonen i filmen är döv. - Telia Mobile är Sveriges ledande aktör inom mobil telefoni, med mer än tre miljoner kunder. Målsättningen med kampanjen är att inspirera alla våra användare att börja utnyttja de mobila tjänster som finns redan idag, säger Lars-Erik Samuelsson, chef för Telia Mobile Sverige. Anledningen till att Telia Mobile använder sig av en döv skådespelare i filmen är att döva och hörselskadade är en av de grupper i samhället som kommit längst när det gäller mobil kommunikation. Från Sveriges Dövas Riksförbund ser man positivt på reklamfilmen: - Så gott som alla döva jag känner använder mobiltelefonen till att skicka textmeddelanden. Det är kul att reklamfilmen synliggör döva och det faktum att döva på många sätt är föregångare när det gäller just mobil kommunikation, säger Helena Fremnell Ståhl, informationschef på Sveriges Dövas Riksförbund. Reklamkampanjen som inleds den 5 februari innehåller TV-reklam, bio-reklam, stortavlor och annonser och kommer att hålla på till slutet av mars.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se