Handskrivna anteckningar skickas via Speedy Tomatos portal

Telias portalbolag Speedy Tomato och Anoto har inlett ett samarbete för att integrera Anotos tjänster i Speedy Tomatos mobila portal. Anoto-konceptet innebär att man bland annat kommer att kunna skicka handskrivna anteckningar direkt från ett papper som ett grafiskt e-mail, fax eller SMS. Anteckningar skrivs på vanligt papper med Anoto-funktionalitet och skickas via Speedy Tomatos portal till datorer, handdatorer, mobiltelefoner och faxar.
- Att skriva med papper och penna är ett naturligt beteende hos människor. Anotos tjänster ligger helt i linje med Speedy Tomatos ambition att förenkla vardagen, inspirera och stödja människor i deras dagliga liv, säger Johan Hall, tillförordnad VD på Speedy Tomato. Affärsmodellen kommer att bygga på en intäktsdelningsmodell där Anoto står för infrastrukturen tillsammans med ett antal bastjänster. Speedy Tomato kommer att undersöka möjligheterna att utveckla dessa tjänster vidare. Avsikten är att kunna erbjuda de första tjänsterna under våren 2002. - Speedy Tomato förstår användarens behov av enkla, användbara lösningar och har dessutom den tekniska kompetensen och erfarenheten att på längre sikt även uppfylla de behov av avancerade tjänster som den mobila Internet-marknaden kräver. Bolaget expanderar och har öppnat portaler runtom i Europa, vilket ger oss tillgång till en mycket expansiv marknad, säger Christer Fåhraeus, VD för Anoto. Som en del i samarbetet, kommer Speedy Tomato att ansluta sig till Anotos Partner program, ett forum där partners kan utbyta erfarenheter. Målsättningen är att gemensamt stärka Anotos digitala pappersstandard. Anotos koncept möjliggörs av tre komponenter: vanligt papper som blir digitalt tack vare det nästan osynliga Anoto-mönstret, digitala pennor med Bluetooth-kommunikation samt tjänster som levereras till marknaden av en mobiloperatör. Speedy Tomatos tjänster inspirerar och stöder människor i deras dagliga liv. Tjänsterna är lätta att använda och fyller ett personligt behov. Exempel på tjänster är: personlig kalender, adress bok, e-post till mobilen, nyheter, finans, sport, spel, chat communities, m-commerce, positioneringstjänster mm. Speedy Tomato AB
är en mobil portal som vill inspirera och stötta människor i deras vardag och i deras umgänge med vänner och familj. Speedy Tomato AB grundades i september år 2000 och är ett av Telia helägt dotterbolag. Bolaget har ca 70 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland och Italien. Anoto AB
grundades i Lund i slutet av 1999 som dotterbolag till C Technologies AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Bolaget har idag ca 170 anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston och Tokyo. Ericsson är minoritetsägare i Anoto och har också representation i styrelsen. Anoto har skapat en global de facto standard för digitalt papper. Konceptet bygger på att förena människans mest använda kommunikationssätt, nämligen papper och penna, med alla de möjligheter den digitala kommunikationen erbjuder. Detta möjliggörs av en kombination av en digital penna, papper med ett egenutvecklat mönster, avancerad bildbehandling, Bluetooth-kommunikation och en informationsinfrastruktur. Handskrivna anteckningar skrivs på ett vanligt papper som blir digitalt tack vare det nästan osynliga Anoto-mönstret, och skickas med hjälp av en digital penna, via Bluetooth-kommunikation (t.ex en mobiltelefon) direkt till en dator, mobiltelefon, PDA eller fax. Anoto-mönstret kan även ges mycket specifika funktioner, vilket gör att tjänster som elektroniska beställningar kan göras med hjälp av endast papper och penna. www.anoto.com C Technologies AB (publ)
grundades 1996 och är ett ungt, svenskt högteknologiskt utvecklingsföretag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen, som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. C-Pen läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst till PC. Pennan kan också översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder. C Technologies-koncernen har idag ca 250 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Atlanta, Boston och Tokyo. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, State Street Bank, Ericsson Mobile Communications och SEB Fonder. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). I koncernen ingår också dotterbolagen Anoto AB och WeSpot AB. www.ctechnologies.se eller www.cpen.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se