Neterna ger Motala förstärkt datasäkerhet

Motala kommun har i dagarna tecknat ett avtal med tele- och datakommunikations-företaget Neterna AB. Avtalet innebär tillgång till dygnet-runt-hjälp vid kabelbrott i kommunens optofibernät (bredband). Nätet används av förvaltningar, företag och boende i kommunen.
Idag är alla större förvaltningar och många hushåll med bredband via Com Hem anslutna till kommunens bredbandsnät. I takt med att näten byggs ut ansluter sig fler företag, vilket innebär att mer kapacitet i näten utnyttjas. Hög kapacitet innebär ökade krav på underhåll. - Vi vill hålla hög standard på våra kommunikationer, säger Motala kommuns IT-strateg Per-Anders Jansson. Serviceavtalet gynnar slutanvändaren i första hand. Vi säkerställer att kommunikationen snabbt och effektivt skall komma igång efter ett avbrott. Vi säkerställer att kommunikationen snabbt och ostört skall nå sina mottagare, till exempel skolor och brandstationer. - Samtidigt visar vi också på att kommunen prioriterar underhåll och säkerhet i de nya kommunikationsnäten, fortsätter Per-Anders Jansson. Valet föll på Neterna när vi upphandlade tjänsten, de har lång erfarenhet på området. Neterna AB är experter på installation och underhåll av nät för tele-, data- och bildkommunikation. Bland kunderna finns nätägare i såväl privat som offentlig regi, operatörer och leverantörer. - Detta är det första avtalet vi tecknat i Motala, säger Sven Winter, kundansvarig för Motala Kommun på Neterna AB. Samarbetet sträcker sig över två år och följs förhoppningsvis av flera. Neterna AB är specialister på att installera och underhålla nät för tele-, data- och bildkommunikation. Med en komplett portfölj av tjänster för design, installation, drift, underhåll och övervakning erbjuder Neterna nätägare, operatörer och leverantörer inom tele- och datakommunikation trygghet i deras kommunikationslösningar. Neterna har 2.430 medarbetare representerade på 255 orter i Sverige och på större orter i norra Europa. Företaget omsätter 2 miljarder kronor och ingår i Teliakoncernen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se