Skanova lanserar delad ledning i accessnätet

Skanova, ett fristående nätgrossistbolag inom Telia-koncernen, lanserar nu delad ledning i accessnätet som är kopparledningen från telestationen till telefonjacket. Lanseringen innebär att konkurrerande operatörer till Telia kan erbjuda Telias telefonikunder bredbandstjänster som bygger på ADSL via telefonledningen.
Sedan ett år tillbaka erbjuder Skanova andra operatörer flera olika möjligheter att hyra utrymme i Telias accessnät. Tidigare har det bara gått att hyra hela ledningen. Nu blir det däremot möjligt att dela ledningen med Telia, vilket också innebär ett lägre pris. Accessnätet kan alltså användas samtidigt till både telefoni och bredband eftersom man använder sig av olika frekvensområden för respektive tjänst. Teliakunden behåller sitt telefon- eller ISDN-abonnemang hos Telia, men kan samtidigt köpa bredband av en annan operatör. Förändringen ger större valfrihet och gynnar konkurrensen inom bredbandsområdet. Förutom delad ledning erbjuder Skanova flera andra anslutningsformer till accessnätet samt samlokalisering som innebär att operatörerna kan placera och driva sin utrustning i Telias lokaler. Priset för delad ledning är 150 kronor per kvartal, exkl moms. Om Skanova: Skanova, som har Sveriges största tele- och datanät som bas, är ett fristående nätgrossistbolag inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Vår målsättning är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2500 medarbetare och beräknas omsätta cirka 20 miljarder kronor det första verksamhetsåret.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se