Telia breder ut sej på bredbandsmarknaden

Telia och Telgebostäder har tecknat ramavtal om bredband med ADSL-teknik till drygt 12 000 lägenheter i Södertälje. Telia har nu närmare 1 000 ramavtal med fastighetsägare från Trelleborg till Kiruna i norr. Vid årsskiftet omfattade dessa avtal en potential på 822 000 kunder.
Överenskommelsen med Telgebostäder innebär att hyresgästerna var för sig har möjlighet att teckna avtal direkt med Telia om bredbandsanslutning till internet. Därmed kan hyresgästerna redan i sommar börja att surfa på internet med bredbandshastighet. Telia använder ADSL-teknik, som utnyttjar det befintliga telefonnätet Enligt Telgebostäders vd Ulf Nykvist har förhandlingarna mellan de två parterna Telge Energi och Telge-bostäder om att etablera ett eget gemensamt stadsnät för Södertälje dragit ut på tiden. - Samarbetet med Telia ger de boende ett bra alternativ tills vi kommer igång med vårt eget nät tillsammans med Telge Energi, säger direktör Ulf Nykvist. Telia e-bolagets vd, Karin Moberg framhåller: - Det är ett intressant initiativ, att Telgebostäder väljer att samarbeta med Telia och ger kunden valfrihet att fortsätta använda Telias tjänster även sedan deras eget nät är färdigt. När fastighetsägaren ger de boende valfrihet i nätet, ger det positiva effekter. Med Telias Gruppanslutning Bredband får kunden hastigheten 0,5 Mbit/s till Internet. Detta är vad som bedöms vara nödvändig kapacitet idag för att tillgodose ett hushålls behov av tjänster tillgängliga över bredbandsnätet. I framtiden kan hastigheten anpassas till den kapacitet, som krävs för kommande tjänsteutbud. Telia kan erbjuda kunden möjlighet att uppgradera sin internetanslutning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se